Kiedy potrzebna jest integracja systemów informatycznych?

Wraz z rozwojem technologii w dzisiejszych czasach następuje szybkie wykorzystanie i rozpowszechnienie urządzeń mobilnych, w szczególności notebooków, tabletów, iPadów i smartfonów.

To zmieniło sposób, w jaki ludzie się komunikują i współpracują. Informacje stały się wszechobecne. W wyniku powszechnego stosowania takich technologii wyłoniły się nowe zasady biznesowe i nowe sposoby współpracy. Doprowadziło to do powstania nowych systemów i rozwiązań, takich jak media społecznościowe, różne organizacje wirtualne, handel elektroniczny i wirtualne zespoły. Rewolucje w nowych technologiach informatycznych rzeczywiście zmieniły systemy i dynamikę środowiska pracy. Tradycyjnie organizacje wdrażają systemy informacyjne w celu rozwiązywania wewnętrznych problemów biznesowych. W rezultacie widzimy wysp różnych systemów informacyjnych Wraz z rozwojem technologii, organizacje dostrzegają potrzebę integracji starszych systemów informatycznych z nowymi technologiami. Celem integracji systemów informatycznych jest maksymalizacja wyników biznesowych, produktywności.

To z kolei ma zwiększyć efektywność organizacyjną i konkurencyjność na rynku. Być może najbardziej powszechną formą integracji systemów informatycznych jest integracja danych.

Wynika to z konieczności dostępu użytkowników do wielu różnych baz danych, często zawierających podobne dane, ale bezpośredni transfer informacji między tymi bazami był ograniczony. Wiele firm tworzących oprogramowanie przez ,lata wprowadzała indywidualne rozwiązania, dlatego też powstały pewne różnice. Dotyczy to przykładowo komunikacji między poszczególnymi bazami danych. Jest to bardzo ważne w wielu różnych firmach, gdzie nowe oprogramowanie nie może współdziałać ze starszymi programami. Może być potrzeba integracja systemów informatycznych gdzie przykładowo nowe oprogramowanie księgowe nie współgra z innym oprogramowaniem przykładowo oprogramowaniem magazynowym, w wyniku czemu nie można automatycznie wystawiać faktury dla towaru opuszczającego magazyn.