Niewielkie gabaryty i wysoka wydajność pracy zaletami walców wibracyjnych

Walce wibracyjne znalazły szerokie zastosowanie w branży budowlanej dzięki niewielkim gabarytom i wysokiej wydajności w zakresie zagęszczania gruntu, która jest kilkakrotnie większa niż w przypadku walców statycznych o zbliżonym ciężarze. W tego typu maszynach wał porusza się ruchem drgającym, zagęszczając podłoże, gdzie jest wykorzystywane działanie statyczne i dynamiczne walca. Walce wibracyjne mogą być używane do zagęszczania gruntu i asfaltu, jak i niektórych powierzchni cementowych. Parametry zagęszczania (siła odśrodkowa, wielkość i częstotliwość) pozwalają na zastosowanie ich również przy obróbce zróżnicowanych materiałów. Zwarta i niewielka gabarytowo konstrukcja sprawiają, że świetnie nadają się do zagęszczania asfaltu na placach budów, boiskach sportowych i parkingach, ale także wykorzystuje się je do wszelkich prac naprawczych na uszkodzonych terenach miejskich. Drogowe walce wibracyjne stosuje się również do zagęszczania płaskiego cementu i gleb bitumicznych. W branży budowlanej korzysta się z kilku rodzajów tych maszyn.

Tandemowy walec wibracyjny

Tandemowe walce wibracyjne wyposażone są często w nowoczesne silniki, rozrusznik elektryczny, posiadają dwa walce z funkcją wibracyjną i wysoki wewnętrzny promień skrętu. Dzięki swoim cechom konstrukcyjnym charakteryzują się wysoką siłą wymuszającą, co pozwala im na pracę przy wszelkiego rodzaju nawierzchniach drogowych, narzucie kamiennym i asfalcie. Komfortową obsługę zapewnia wielostronny system tłumienia drgań podwozia i dyszla. Tandemowy walec wibracyjny zaopatrzony jest również w zestaw zraszający, alarm cofania, hydromotor i pompę hydrauliczną. Duża prędkość ułatwia mu poruszanie się po placach budowy. W niektórych modelach drogowych walców tandemowych część elementów została wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na korozję i wstrząsy. Są to bardzo efektywne walce i można nimi zagęszczać różnego rodzaju mieszanki asfaltowe.

Walec wibracyjny okołkowany

Różnica pomiędzy walcami okołkowanymi, a innymi walcami wibracyjnymi polega na ukształtowaniu płaszcza walca. Zamocowane na walcu kołki penetrują dolne warstwy gruntu, a potem stopniowo coraz wyższe, co sprawia, że walec powoli się wygłębia. Dzięki czemu obróbka gruntu staje się wydajniejsza i można z powodzeniem używać walców okołkowanych do zagęszczania gruntów gliniastych, iglastych i zbrylonych.

Walec wibracyjny dwubębnowy

Tego typu walce świetnie się nadają do prac zagęszczających przy wykonywaniu chodników, parkingów, napraw odcinków dróg i rowów. Dzięki niewielkiemu występowi bocznemu można nimi zagęszczać grunt, aż do samej ściany lub krawężnika chodnika. Walce wibracyjne dwubębnowe zostały zaopatrzone w stały dopływ wody, a optymalnie usytuowany zbiornik pozwala im na pracę na powierzchniach o dużym nachyleniu. W wibracyjnych walcach dwubębnowych zainstalowany jest zbiornik wody, który można demontować i nierdzewny zraszacz, którym można zraszać powierzchnię bębna. Urządzenie jest także zaopatrzone w specjalne uchwyty i żłobienia, co znacznie ułatwia transportowanie go w różnych typach pojazdów.